KVZ Music logo
 
Select language: English Deutsch Español Руский Srpski Hrvatski Български

Zašto bih trebao da ponudim svoju muziku digitalno, kao i putem tradicionalnih medija?

Zato što danas skoro 50% prodaje u muzičkoj industriji dolazi iz digitalnog preuzimanja pesama, albuma i melodija. A taj procenat raste iz godine u godinu.

Da li KVZ zahteva ekskluzivna prava?

Da, ali samo za izdanja koja su isporučena na KVZ kontrolnu tablu i za online prodavnice u kojima KVZ ima dozvolu za distribuciju ovih određenih izdanja.Mi ne namećemo eklsuzivnost na ceo katalog diskografske kuće ako nije isporučen na KVZ kontrolnu tablu u svrhu distribucije. KVZ snažno veruje da diskografske kuće i izvođači ne treba više puta da disribuišu isto izdanje velikim online prodavnicama preko različitih distributera. Ovo ne osigurava bolju izloženost izvođača i diskografskih kuća i njihovih audio proizvoda, niti povećava njihovu prodaju. Ovo bi samo opteretilo prostor online muzićkih prodavnica. Iz ovih razloga zahtevamo eklsuzivnost na izdanja koja su dostavljena KVZ-u od strane klijenata, a u cilju njihove distribucije. Svaka diskografska kuća ili izvođač mogu svoja izdanja da distribuišu preko drugih distributera – sve dok nisu prosleđena KVZ-u za distribuciju ili su već izbrisana sa KVZ kontrolne table i ako KVZ nije naredio njihovo skidanje sa svih online prodavnica. Premium klijenti KVZ-a mogu izabrati određenu online muzičku prodavnicu za svako izdanje koje isporuče KVZ-u u svrhu distribucije. Ova premijum opcija omogućava im da odluče tačno za koje online prodavnice i za koja izdanja KVZ stiče ekskluzivna prava na distribuciju. Dalje, naši klijenti mogu prodavati svoje fizičke diskove preko drugih trgovaca i distributera bez povrede digitalnih ekskluzivnih prava, koja su odobrena KVZ-u.

Šta su tačno KVZ-ovi ugovorni uslovi i obaveze?

Pošto KVZ ne podržava online registrovanje korisnika, možemo Vam jedino putem maila poslati naše detaljne uslove i obaveze ukoliko ste zainteresovani za distribuciju preko KVZ-a. Mi uvek slušamo novi audio materijal novih diskografskih kuća, koja se prijavljuju za distribuciju. Ako je materijal dovoljno dobar, poslaćemo Vam digitalni sporazum za distribuciju putem maila. Možete detaljno pregledati ugovor i nakon što ga potpišete i pošaljete KVZ-u dobićete pristup KVZ kontrolnoj tabli, gde možete da počnete podizanje Vašeg audio saržaja za distribuciju preko KVZ-a. Obavezujući ugovor između KVZ-a i diskografske kuće ili izvođača postoji samo ukoliko je diskografska kuća potpisala i poslala nam naš sporazum za digitalno distribuciju. Da biste se prijavili za distribuciju, kontaktirajte nas na [email protected].

Koliko često ću biti isplaćen?

KVZ šalje izveštaje o honorarima diskografskim kućama i izvođačima tromesečno, 45 dana nakon isteka svakog tromesečja. Kada dobijete Vaš tromesešni izveštaj, i ako suma koja treba da Vam bude isplaćena iznosi preko 10 Evra (za PayPal isplate), ili više od 50 Evra (za direktan prenos preko banke), poslaćete nam fakturu za neisplaćeni honorar. Diskografske kuće / izvođači to mogu uraditi preko uobičajenog PayPal sistema fakturisanja svog PayPal računa, ili tako što će popuniti naš dokument fakturisanja i poslati nam ga putem maila. Kada primimo ispravno izdatu fakturu od Vas, potrebno je 5-6 radnih dana da naše računovodstvo obradi fakturu i izvrši uplatu na Vaše ime.

Koju vrstu muzike KVZ distribuiše?

Sve vrste muzike i sve žanrove – sve dok je audio produkcija dobrog kvaliteta. Mi uvek poslušamo muziku novih izvođača i diskografskih kuća pre nego što potpišemo sporazum o distribuciji.

Već distribuišem svoju muziku preko nekihonline prodavnica. Mogu li da koristim KVZ za ostatak?

Da – ukoliko ste Premijum korisnik (pogledaj odeljak Distribucija na našem sajtu), možete birati između online prodavnica sa kojima sarađujemo. Mi ćemo onda poslati Vašu muziku samo tim prodavnicama i možete je distribuisati onim kojima želite sami da upravljate.

Koji je moj deo od prodaje?

U zavisnosti od toga koju opciju za distribuciju izaberete, Vaš deo će iznositi 60%, 70% ili 80%. Mi smo potpuno fleksibilni i pokušaćemo da se složimo sa Vašim potrebama i situacijom. Molimo Vas da pogledate odeljak Distribucija na našem sajtu.

Da li unapred naplaćujete neke takse?

Ne, ukoliko izaberete Standardnu ili Proširenu varijantu. Ako izaberete Premijum, platićete jednokratni iznos (ne godišnji) za obradu Vašeg izdanja, ali u tom slušaju uvek dobijate 80% od prodaje. Ova varijanta se isplati ukoliko imate jaku online promociju za izdanja koja distribuirate online prodavnicama.

Još pitanja?

Pošaljite ih na [email protected] i mi ćemo Vam odgovoriti što je pre moguće!News

23.04.2024
KVZ Music Ltd. - Symphonic Distribution LLC.

more...

31.08.2023
Deep, Dark & Dangerous LLC / New Zealand - KVZ Music Ltd.

more...

14.07.2023
Lightning Rod Records (USA) - KVZ Music Ltd.

more...

17.05.2023
KVZ Music Ltd. - Spotify Discovery Mode

more...

08.04.2023
KVZ Music Ltd. - La Campanella by Vanessa-Mae (Trittico Ltd.)

more...

04.03.2023
Enroute Records (The Netherlands & Poland) - KVZ Music Ltd.

more...

03.02.2023
KVZ Music Publishing - Pinterest

more...

03.01.2023
2022 - STATISTICS

more...

29.12.2022
Tiankov TV / Bulgaria - Alehandro Records Ltd. / KVZ Music Ltd.

more...

15.11.2022
KVZ: NEW MUSIC DEALS

more...

More news ...